Khi chồng đi chợ

21/04/2012 07:20 TV (st)
(GDVN) - Tự nhiên một ông chồng lười nhác vụng về đòi một mình đi chợ, có khi anh ta đang âm mưu chuyện gì đó mà bạn chưa thể lường được.
TV (st)