Khi nhân viên mừng hụt

Làm kiếp nhân viên nên nhớ câu này: Sếp khen chớ vội mừng, sếp chê đừng vội tủi.
Đang tải tin...