Lựa lời mà nói

08/09/2012 18:45 TV (st)
(GDVN) - Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra
TV (st)