Mở thêm chi nhánh

23/07/2012 08:50
(GDVN) -Cô gái ngạc nhiên thấy người ăn xin có ba cái bát để xin tiền liền hỏi:

- Sao ông để tới ba cái bát thế? 

- Thì làm ăn khấm khá nên mở thêm chi nhánh không được à cháu!

- !!!!!