Nấc thang của bợm nhậu

22/08/2012 11:21 TL st
(GDVN) - Đạt đến nấc thang cuối cùng thì không nói trước được điều gì.
TL st