Ngấm vào máu rồi

05/02/2012 22:48 Sưu tầm
(GDVN) - Chồng về nhà say mèm.

Vợ tức quá, đấm túi bụi, cứ mỗi cú đấm lại hét câu:- Có uống nữa không hả?! Có uống nữa không hả?- Có, có! Rót đi!

Sưu tầm