Ngày nào chả ăn

22/07/2012 01:23 TL (st)
(GDVN) -Mọi người trong cơ quan đang rủ rê nhau đi ăn cơm gà.

 Một nhân viên bảo: "Ngày nào mình cũng ăn cơm gà hết!".

Mọi người ngạc nhiên hỏi:

- Sang dữ vậy ta.

- Ý em là cơm lẽ ra cho gà ăn, mà nhà em không nuôi gà nên em ăn hết đó mà.

- !!!!!

TL (st)