Nghệ thuật quảng cáo

17/09/2012 08:46 TL (st)
(GDVN) - Với chiêu quảng cáo cao tay này thì đối thủ cạnh tranh khó mà có cơ hội.
TL (st)