Nỗi khổ lấy vợ nghiền mua sắm

15/04/2012 11:34
Đàn bà thích mua sắm, tiêu tiền còn đàn ông lại ghét những thứ mà đàn bà thích.
Từ hôm ấy....