Quả nào..."cỡ" nấy

16/08/2012 08:08 TV (st)
(GDVN) - Có chăm chỉ mới được quả to...cỡ bự
TV (st)