Series hài: Thổ dân và nguồn nước (2)

28/10/2011 07:14 Jay
(GDVN) - Đầu của ống nước sẽ là... ???
Jay