Sơ cứu

18/08/2012 08:44 TV (st)
(GDVN) - Tại một khách sạn nọ

- Alô , tại khách sạn chúng tôi có một du khách ngất xỉu. 

- À, anh hãy làm ba bước sơ cứu tại chỗ như sau:

Một: Tháo tờ hóa đơn tính tiền trên tay khách ra.

Hai: Đặt khách ở một phòng hạng ba.

Ba: Cầm tấm bảng đại hạ giá quạt nhè nhẹ trước mặt khách.

-!!!

TV (st)