Sư phụ khờ và đồ đệ ngốc

27/03/2012 10:06
(GDVN) -Nghe lời thầy cũng chết mà cãi lời thầy cũng dễ mất mạng, phải làm sao bây giờ?