Sự thật mất lòng

08/10/2012 09:49 TL (st)
(GDVN) -Một ông khách đi xem bói. Thầy bói phán: Ông có hai đứa con trai...
TL (st)