Sự thay đổi bất thường của vợ

24/10/2011 11:48 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trước chuyến đi công tác xa, anh chồng đa nghi nhờ bà già hàng xóm trông chừng cô vợ trẻ giúp mình.

Cẩn thận hơn, anh còn dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh ngay.

Tuần đầu trôi qua bình thường...

Đầu tuần sau, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:

"Người đàn ông hằng đêm vẫn đến thăm vợ anh hôm qua không đến nữa, mà là một người khác".

(Sưu tầm)