Tai hại

05/10/2012 09:38 TL (st)
(GDVN) - Đối với trẻ con thì tốt nhất nên giải thích rõ ràng.
TL (st)