Tên là gì ?

24/03/2012 13:22 Mõ (st)
(GDVN) -Người đàn ông hỏi một cậu bé:
Mõ (st)