Thả hết cả bầy ra đi!

09/01/2012 15:00 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng muốn "xì hơi". Sợ quê, anh cắn răng nín.
Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát: - Đôi bồ câu trắng bay về đâu? Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: "Chít, chít". Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp: - Đôi bồ câu trắng bay phương nào? Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít". Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng: - Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
(Sưu tầm)