Thách nhầm người...

04/09/2012 07:14 TV (st)
(GDVN) - Trò làm sao qua mặt được thầy đây...?
TV (st)