Thơ chế: Cái sự đời

23/08/2012 11:03 TL (st)
(GDVN) -" Cuộc đời có đúng có sai - Đến khi xa ngã biết ai bạn mình"...
TL (st)