Tỉnh quá!

17/11/2011 16:11 (Sưu tầm)
(GDVN) - Anh bồi bàn đến chỗ một khách hàng say, đang ngủ gục trên bàn, đánh thức anh ta dậy và đề nghị thanh toán:

- Thưa ngài, ngài hết 151 ngàn đồng ạ. - Lập tức, chàng say rút tiền từ trong túi ra trả. Và rồi lại ngủ tiếp.

Mấy phút sau, anh bồi bàn lại đến đánh thức anh ta dậy và nói:

- Thưa ngài, ngài phải trả 200 ngàn ạ.

- Thằng lừa lọc! Đừng hòng mà lừa nổi tao đâu nhé, tao không có say đâu! Tao chỉ hết có 151 ngàn thôi. Đây, cầm 151 ngàn rồi biến đi!

(Sưu tầm)