Treo cho khô

09/08/2012 08:24 TV (st)
(GDVN) - Hai người bạn thân bị tâm thần đang đi dạo.
TV (st)