Truyện siêu ngắn - siêu "sốc" về quảng cáo

16/10/2011 15:29 (Sưu tầm)
(GDVN) - Đọc được trên tấm biển trước cửa quán rượu ở Texas:

"Tiết mục đặc sắc 8 giờ tối thứ bảy. 50 cô gái đẹp trong 49 bộ cánh sặc sỡ"...

(Sưu tầm)