Truyện tranh vui về những người lính

28/05/2012 09:14
Những người lính rất tuyệt vời, và họ còn có tính hài hước khó... đụng hàng!
Tối hôm ấy...
Hôm sau...