Từ yêu sang cưới

12/10/2011 10:46 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự.

- Anh yêu em chứ?

- Tất nhiên, anh yêu em vô cùng!

- Vậy chúng mình cưới nhau đi anh.

- !

- Sao anh im lặng thế?

- À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá!

(Sưu tầm)