Túi đạo đức và túi tiền

05/11/2012 15:16 Phương Phương (st)
(GDVN) - Thầy giáo hỏi học sinh.

- Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào?

Trò không suy nghĩ, trả lời luôn: Thưa thầy, em nhặt túi tiền.

Thầy liền hắng giọng: Nếu như là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao em lai nhặt túi tiền?

Trò đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ em chỉ thiếu tiền, chứ đạo đức thì thiếu gì ạ!

Thầy!!!…

Phương Phương (st)