Việc của đàn ông

22/07/2012 01:25 st
(GDVN) -Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:

- Anh đi chợ đi!

- Ðó không phải là công việc của đàn ông!

- Chồng đáp.

- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!

- Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?

st