Xấu trai lỗi tại ai

16/04/2012 19:50 TV (st)
(GDVN) - Xấu trai không phải là cái tội mà cái tội là tại sao lại quá xấu trai
TV (st)