Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

18/12/2014 08:27
THÙY LINH
(GDVN) - Đô đốc Harris và các quan chức Việt Nam đã thảo luận về chương trình Đối tác Thái Bình Dương và các sự kiện trong Hoạt động Hợp tác Hải quân năm 2015.

Chiều 17/12, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết: Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ Đô đốc Harry Harris, Jr. đã đến thăm Đà Nẵng ngày 17/12. Trong chuyến đi này, Đô đốc đến thăm một đơn vị hải quân và được Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đón tiếp.

Trong khi ở Đà Nẵng, Đô đốc Harris và các quan chức Việt Nam đã thảo luận về chương trình Đối tác Thái Bình Dương và các sự kiện trong Hoạt động Hợp tác Hải quân năm 2015. 

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương sẽ tập trung vào viện trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thảm họa trong khi Hoạt động Hợp tác Hải quân sẽ tập trung vào an ninh hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn và nâng cao nhận thức các vấn đề về biển.

Mục tiêu chung cho các hoạt động hợp tác hải quân này là nhằm tiếp tục xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau, và phát triển khả năng hoạt động tự tin trên biển.

“Hợp tác giữa hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển của chúng ta,” Đô đốc Harris phát biểu. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và bạn bè Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ này và ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh, và thịnh vượng.”

THÙY LINH