Từ ngày 1/6, có thể sử dụng hình ảnh trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh

01/06/2021 11:34
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ ngày 1/6, người tham gia Bảo hiểm y tế được sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Ngày 31/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) về việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/6, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế giấy.

Từ ngày 1/6, có thể sử dụng hình ảnh trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh ảnh 1

Từ ngày 01/6, người tham gia Bảo hiểm y tế được sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu triển khai đầy đủ thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID theo hướng vừa đảm bảo tiện ích, vừa đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các chức năng của ứng dụng VssID và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức triển khai đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng trên phạm vi cả nước.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1115/BHXH-TST đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 1/6/2021.

Đề xuất này được đưa ra trong khi Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và trên cơ sở những lợi ích thiết thực mang lại cho người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/6, có thể sử dụng hình ảnh trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh ảnh 2

Người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế giấy.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 27/5/2021 Bộ Y tế đã có Công văn số 4316/BYT-BH về việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện, có văn bản thống nhất thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, từ ngày 01/6/2021, người bệnh Bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế giấy.

Thứ hai, cơ sở khám chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc).

Thứ ba, cơ sở khám chữa bệnh có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan Bảo hiểm xã hội để phối hợp giải quyết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VssID để đảm bảo quyền lợi của người bệnh Bảo hiểm y tế theo các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 về việc triển khai ứng dụng VssID.

Đặc biệt, qua việc thí điểm triển khai sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh tại 10 tỉnh vùng bị lũ lụt thuộc miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian vừa qua đã mang lại sự tiện lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tính bảo mật, an toàn khi sử dụng được đảm bảo, hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế.

Việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ Bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ Bảo hiểm y tế giấy; đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh, do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, việc triển khai này còn đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với các hoạt động liên quan tới thẻ Bảo hiểm y tế giấy trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thu Giang