Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
GDVN- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ các phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỷ luật 3 lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định

Kỷ luật 3 lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định
GDVN- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng CP về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.