Bế tắc, Sneijder cầu may bằng cú sút xa

14/06/2012 03:36 T.T
(GDVN) - Cú sút khá hiểm của Sneijder nhưng không thể thành bàn.
T.T