Chiêu chặt chém của 'Khalid ăn thịt người'

07/11/2011 15:16 VA
(GDVN) - Chiêu chặt chém của 'Khalid ăn thịt người'.
VA