Chơi xảo quyệt, David Luiz đạp vào mắt Zigic

08/03/2012 06:54 Đỗ Âu
(GDVN) - Trong bóng đá, những người đến từ Nam Mỹ thường là những kẻ gian manh. David Luiz đã một lần nữa chứng minh lại điều đó.