Chuyền nhầm cho đồng đội đang khởi động

02/11/2011 05:05 HQ
(GDVN) - Ezequiel Lavezzi trong một thoáng đãng trí đã chuyền nhầm cho một đồng đội gần đó đang khởi động.
HQ