Didier Drogba đá chính trận đầu tiên cho Thân Hoa Thượng Hải

28/07/2012 22:29 Trần Long
(GDVN) - Anh không có ảnh hưởng lớn bằng trận ra mắt, nhưng sự nguy hiểm thì vẫn rất rõ trong từng bước chạy cùng một kiến tạo Anelka phí phạm.