Không vào! Bóng trúng cột dọc sau cú sút trái phá của Cabaye

16/06/2012 01:26
(GDVN) - Không vào! Bóng trúng cột dọc sau cú sút trái phá của Cabaye (Phút 65).