KHÔNG VÀO! Cú đánh đầu đưa bóng đi sạt xà ngang của Di Natale!

02/07/2012 02:57 Mỹ Trinh
(GDVN) - KHÔNG VÀO! Cú đánh đầu đưa bóng đi sạt xà ngang của Di Natale! (Phút 46)
Mỹ Trinh