Không vào! Cú đánh đầu hết sức nguy hiểm của Mexès (Phút 39)

16/06/2012 00:43
(GDVN) - Không vào!!! Lần này, cú đánh đầu của P.  Mexès vẫn không chiến thắng được thủ thành A. Pyatov.