Không vào! Cú dứt điểm bất ngờ ở góc hẹp của Cassano! (Phút 29)

02/07/2012 02:31 Mỹ Trinh
(GDVN) - Không vào! Cú dứt điểm bất ngờ ở góc hẹp của Cassano! (Phút 29)
Mỹ Trinh