Không vào! Đội trưởng Ba Lan Blaszczykowski sút vọt xà!

08/06/2012 23:23
(GDVN) - Không vào! Đội trưởng Ba Lan Blaszczykowski sút vọt xà!