Không vào! Garmash thử vận may với cú sút xa từ hơn 30m (Phút 7)

20/06/2012 02:03
(GDVN) - Không vào! Garmash thử vận may với cú sút xa từ hơn 30m (Phút 7)