Không vào! Gusev sút xa khiến CĐV ĐT Anh hú hồn (Phút 22)

20/06/2012 02:18
(GDVN) - Không vào! Gusev sút xa khiến CĐV ĐT Anh hú hồn (Phút 22).