Không vào! Marchisio dứt điểm sạt cột dọc khung thành của Neuer!

29/06/2012 03:24 Mỹ Trinh
(GDVN) - Pirlo chọc khe thuận lợi cho Marchisio băng xuống dứt điểm sạt cột dọc khung thành của Neuer (Phút 67).
Mỹ Trinh