Không vào!!! Obraniak sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc (phút 58)

09/06/2012 00:26
(GDVN) - Không vào!!! Obraniak sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc (phút 58).