Không vào! Pha dứt điểm rất kỹ thuật của Iniesta (Phút 29)

28/06/2012 02:21
(GDVN) - Không vào! Pha dứt điểm rất kỹ thuật của Iniesta (Phút 29).