Không vào!!! Poulsen dứt điểm sạt cột dọc (Phút 51)

18/06/2012 03:03
(GDVN) - Không vào!!! Poulsen dứt điểm sạt cột dọc (Phút 51).