Không vào! Wilems bên phía Hà Lan sút bóng căng nhưng vọt xà (Phút 3)

09/06/2012 23:17
(GDVN) - Không vào! Wilems bên phía Hà Lan sút bóng căng nhưng vọt xà! (Phút 3)