Mancini cộc đầu ở băng ghế chỉ đạo

04/11/2011 05:55 HQ
(GDVN) - Mancini cộc đầu ở băng ghế chỉ đạo.
HQ