Mạnh mẽ như Theo Walcott

30/10/2011 00:06 Thạch Mộc (clip: TT24TV)
(GDVN) - Theo Walcott đã dồn hết tâm huyết và sức lực của tuổi trẻ vào pha làm bàn đáng nhớ này.
Thạch Mộc (clip: TT24TV)